Sau sự rút lui của Ngọc Hoa, Ngọc Diễm, Hồng Đào, chấn thương của Đoàn Thị Xuân, đến lượt vụ tai nạn ngoài giờ tập của Phạm Thị Nguyệt Anh khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã khó lại càng thêm ...