Tiêu đề của website

Nhóm:
Họ tên:
VĐV tiêu biểu
2.

Phạm Thu Hà

Chuyền hai
Phạm Thu Hà
3.

Trịnh Thị Huyền

Phụ công
Trịnh Thị Huyền
4.
Trần Thị Tuyết Hoa
5.
Đinh Thị Trà Giang
6.

Nguyễn Thị Xuân

Chủ công
Nguyễn Thị Xuân
7.
Nguyễn Thị Thu Hòa
8.

Đinh Thị Thúy

Chủ công
Đinh Thị Thúy
10.

Phạm Thị Nguyệt Anh

Đối chuyền hai, chủ công
Phạm Thị Nguyệt Anh
11.

Dương Thị Hên

Chủ công
Dương Thị Hên
12.

Trần Việt Hương

Phụ công
Trần Việt Hương
HLV nổi bật