Tiêu đề của website

Video chung kết Ariang Cup 2016: Ngân hàng Công Thương gặp Truyền hình Vĩnh Long

Bên phía Truyền hình Vĩnh Long với những gương mặt trẻ gồm: Hà Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Mỹ Thu, Lê Thị Mỹ Xuyên, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Hoài Mi, Nguyễn Thị Nhã Phương và libero Hồng Thắm. Phía Ngân hàng Công thương gồm: Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thu Hòa, Hoàng Minh Tâm, Vũ Thị Lập, Vũ Thị Nga và libero Kiều Ngọc Bích.


Bên phía Truyền hình Vĩnh Long với những gương mặt trẻ gồm: Hà Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Mỹ Thu, Lê Thị Mỹ Xuyên, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Hoài Mi, Nguyễn Thị Nhã Phương và libero Hồng Thắm. Phía Ngân hàng Công thương gồm: Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thu Hòa, Hoàng Minh Tâm, Vũ Thị Lập, Vũ Thị Nga và libero Kiều Ngọc Bích.

Video trận chung kết giữa Ngân hàng Công Thương và Truyền hình Vĩnh Long:

Set 1:

Set 2:

Set 3:

Set 4:

Set 5:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Tiêu điểm
Xem nhiều