Tiêu đề của website

Lịch thi đấu vòng bán kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2018

Tổ chức tại NTĐ Đông Anh, Hà Nội từ ngày 30/6 - 9/7/2018


Ở nội dung của nam: Hà Nội, Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, Công an Phú Thọ, Quân Khu 3, Công an Quảng Bình, VLXD Bình Dương, Sanna Khánh Hòa, Đắk Lắk, Công An Hồ Chí Minh, Trà Vinh.

Ở nội dung của nữ: Hà Nội, Kinh Bắc, Binh chủng Thông Tin Liên lạc, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc.

Ngày

Thời gian

Trận

Mã số

Đối tượng

Bảng

Đội gặp  đội

MÀU ÁO

30-Thg6

14h00

1

1 – 4

Nam

A

CÔNG AN QUẢNG BÌNH

-

SANA-SANEST KHÁNH HÒA

ĐEN - ĐỎ

15h30

2

1 – 4

Nam

B

CÔNG AN TP HCM

-

HÀ NỘI

ĐEN - ĐỎ

19h30

KHAI MẠC

 

20h00

3

1 – 6

Nữ

C

TÂY NINH

-

HÀ NỘI

XANH - TRẮNG

01-Thg7

14h00

4

2 – 3

Nam

A

BTL CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

-

QUÂN KHU 3

XANH  - ĐỎ

15h30

5

2 – 5

Nữ

C

VĨNH PHÚC

-

KINH BẮC BẮC NINH

XANH - ĐỎ

19h00

6

2 – 3

Nam

B

ĐẮK LẮK

-

VLXD BÌNH DƯƠNG

XANH - ĐỎ

20h30

7

3 – 4

Nữ

C

BINH CHỦNG THÔNG TIN

-

TP HỒ CHÍ MINH

ĐỎ - VÀNG

02-Thg7

14h00

8

5 – 3

Nam

A

CÔNG AN PHÚ THỌ

-

QUÂN KHU 3

ĐỎ - VÀNG

15h30

9

1 – 2

Nam

A

CÔNG AN QUẢNG BÌNH

-

BTL CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

TRẮNG - ĐỎ

19h00

10

5 – 3

Nam

B

TRÀ VINH

-

VLXD BÌNH DƯƠNG

ĐỎ - XANH

20h30

11

1 – 5

Nữ

C

TÂY NINH

-

KINH BẮC BẮC NINH

ĐỎ - TRẮNG

03-Thg7

14h00

12

1 – 2

Nam

B

CÔNG AN TP HCM

-

ĐẮK LẮK

ĐỎ - XANH

15h30

13

4 – 2

Nam

A

SANA-SANEST KHÁNH HÒA

-

BTL CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

XANH - ĐỎ

19h00

14

5 – 1

Nam

A

CÔNG AN PHÚ THỌ

-

CÔNG AN QUẢNG BÌNH

ĐEN - TRẮNG

20h30

15

6 – 4

Nữ

C

HÀ NỘI

-

TP HỒ CHÍ MINH

XANH - TÍM

04-Thg7

14h00

16

4 – 2

Nam

B

HÀ NỘI

-

ĐẮK LẮK

XANH - ĐỎ

15h30

17

5 – 1

Nam

B

TRÀ VINH

-

CÔNG AN TP HCM

XANH - ĐỎ

19h00

18

3 – 1

Nam

A

QUÂN KHU 3

-

CÔNG AN QUẢNG BÌNH

ĐỎ - ĐEN

20h30

19

2 – 3

Nữ

C

VĨNH PHÚC

-

BINH CHỦNG THÔNG TIN

HỒNG - ĐEN

05-Thg7

14h00

20

4 – 5

Nam

A

SANA-SANEST KHÁNH HÒA

-

CÔNG AN PHÚ THỌ

ĐỎ - ĐEN

15h30

21

3 – 1

Nam

B

VLXD BÌNH DƯƠNG

-

CÔNG AN TP HCM

ĐỎ - XANH

19h00

22

4 – 5

Nam

B

HÀ NỘI

-

TRÀ VINH

ĐỎ - XANH

20h30

23

1 – 4

Nữ

C

TÂY NINH

-

TP HỒ CHÍ MINH

XANH - VÀNG

06-Thg7

16h00

24

5 – 3

Nữ

C

KINH BẮC BẮC NINH

-

BINH CHỦNG THÔNG TIN

ĐỎ - ĐEN

17h30

25

2 – 5

Nam

A

BTL CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

-

CÔNG AN PHÚ THỌ

XANH - ĐỎ

19h00

26

6 – 2

Nữ

C

HÀ NỘI

-

VĨNH PHÚC

TRẮNG - XANH

07-Thg7

16h00

27

1 – 3

Nữ

C

TÂY NINH

-

BINH CHỦNG THÔNG TIN

XANH - ĐỎ

17h30

28

2 – 5

Nam

B

ĐẮK LẮK

-

TRÀ VINH

ĐỎ - XANH

19h00

29

4 – 2

Nữ

C

TP HỒ CHÍ MINH

-

VĨNH PHÚC

TÍM - HỒNG

08-Thg7

16h00

30

3 – 4

Nam

A

QUÂN KHU 3

-

SANA-SANEST KHÁNH HÒA

ĐỎ - XANH

17h30

31

3 – 4

Nam

B

VLXD BÌNH DƯƠNG

-

HÀ NỘI

XANH - ĐỎ

19h00

32

5 – 6

Nữ

C

KINH BẮC BẮC NINH

-

HÀ NỘI

TRẮNG - XANH

09-Thg7

14h00

33

1 – 2

Nữ

C

TÂY NINH

-

VĨNH PHÚC

XANH - HỒNG

15h30

34

3 – 6

Nữ

C

BINH CHỦNG THÔNG TIN

-

HÀ NỘI

ĐEN - TRẮNG

19h00

35

4 – 5

Nữ

C

TP HỒ CHÍ MINH

-

KINH BẮC BẮC NINH

VÀNG - ĐỎ

20h30

36

3A – 3B

Nam

 

 

-

 

 


Tác giả:AN NHIÊNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều