Tiêu đề của website

Nhà thi đấu Thể thao Ninh Bình
Sân bóng chuyền

Nhà thi đấu Thể thao Ninh Bình

1. Vị trí

– Địa chỉ:  Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

– Là một trong những nhà thi đấu hiện đại nhất Việt Nam. Nơi đây diễn ra rất nhiều các cuộc thi đấu bóng chuyền toàn quốc.

2. Nhiệm vụ

nha-thi-dau-thao-ninh-binh-2

– Tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao của tỉnh, khu vực, toàn quốc, và quốc tế khi được các cấp có thẩm quyền giao.

– Tổ chức các dịch vụ phục vụ tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu, phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức các dịch vụ tuyên truyền, quảng cáo tại Nhà thi đấu thể dục thể thao và các giải thi đấu thể dục thể thao được tổ chức tại nhà thi đấu theo quy định.

– Tổ chức các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của nhà thi đấu theo quy định.

=> Xem thêm kiến thức về thể thao tại đây

Vũ Hồng