Tiêu đề của website

Video hướng dẫn sửa động tác cơ bản trong bóng chuyền

Không chỉ các VĐV trẻ mà ngay cả các tuyển thủ tuyển quốc gia Việt Nam vẫn thường xuyên mắc phải lỗi sai động tác hoặc quá nhiều động tác thừa. Các video dưới đây sẽ chỉ ra và hướng dẫn các lỗi sai trong việc phát bóng không đúng tâm bóng, chắn bóng, vào đà tấn công, bước một, phòng thủ, xử lý bóng...mà người chơi đang và có thể sẽ mắc phải.


Không chỉ các VĐV trẻ mà ngay cả các tuyển thủ tuyển quốc gia Việt Nam vẫn thường xuyên mắc phải lỗi sai động tác hoặc quá nhiều động tác thừa. Các video dưới đây sẽ chỉ ra và hướng dẫn các lỗi sai trong việc phát bóng không đúng tâm bóng, chắn bóng, vào đà tấn công, bước một, phòng thủ, xử lý bóng...mà người chơi đang và có thể sẽ mắc phải.

Phát bóng đúng tâm bóng

Sửa lỗi vào đà tấn công

Sửa lỗi chuyền bóng cao tay

Sửa lỗi đệm bóng

Sửa lỗi chuyền bóng 

Sửa lỗi chắn bóng

Bài tập di chuyển lên xuống bắt chuyền 1

Bài tập xử lý khi bóng vào lưới


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc

Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc

Ngày sinh: 05/12/1994
Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Chủ công
Số áo: 12
Phạm Thu Hà

Phạm Thu Hà

Ngày sinh: 06/02/1992
Quê quán: Thái BÌnh
CLB: Hóa chất Đức Giang Hà Nội
Vị trí: Chuyền hai
Số áo: 2
Trịnh Thị Huyền

Trịnh Thị Huyền

Ngày sinh: 20/07/1995
Quê quán: Ninh Bình
CLB: Hóa chất Đức Giang Hà Nội
Vị trí: Phụ công
Số áo: 11
Trần Thị Tuyết Hoa

Trần Thị Tuyết Hoa

Ngày sinh: 14/04/1991
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Phụ công
Số áo: 4
Đinh Thị Trà Giang

Đinh Thị Trà Giang

Ngày sinh: 26/06/1992
Quê quán: Lạng Sơn
CLB: Tiến Nông Thanh Hóa
Vị trí: Phụ công
Số áo: 6