Tiêu đề của website

Video hướng dẫn sửa động tác cơ bản trong bóng chuyền

Không chỉ các VĐV trẻ mà ngay cả các tuyển thủ tuyển quốc gia Việt Nam vẫn thường xuyên mắc phải lỗi sai động tác hoặc quá nhiều động tác thừa. Các video dưới đây sẽ chỉ ra và hướng dẫn các lỗi sai trong việc phát bóng không đúng tâm bóng, chắn bóng, vào đà tấn công, bước một, phòng thủ, xử lý bóng...mà người chơi đang và có thể sẽ mắc phải.


Không chỉ các VĐV trẻ mà ngay cả các tuyển thủ tuyển quốc gia Việt Nam vẫn thường xuyên mắc phải lỗi sai động tác hoặc quá nhiều động tác thừa. Các video dưới đây sẽ chỉ ra và hướng dẫn các lỗi sai trong việc phát bóng không đúng tâm bóng, chắn bóng, vào đà tấn công, bước một, phòng thủ, xử lý bóng...mà người chơi đang và có thể sẽ mắc phải.

Phát bóng đúng tâm bóng

Sửa lỗi vào đà tấn công

Sửa lỗi chuyền bóng cao tay

Sửa lỗi đệm bóng

Sửa lỗi chuyền bóng 

Sửa lỗi chắn bóng

Bài tập di chuyển lên xuống bắt chuyền 1

Bài tập xử lý khi bóng vào lưới


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Tiêu điểm
Xem nhiều