Tiêu đề của website

Các bài tập của bóng chuyền Nhật Bản (P4)

Ở bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn về các bài tập cơ bản như tạo hình tay, đệm và gõ bóng.


Ở bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn về các bài tập cơ bản như tạo hình tay, đệm và gõ bóng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu việc áp dụng các tình huống trong sân vào trong bài tập thực tế. Cụ thể là việc đệm bóng điều chỉnh trong các tình huống và tư thế khác nhau. Mời các bạn cùng theo dõi:


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Tiêu điểm
Xem nhiều