Tiêu đề của website

Nhóm:
Họ tên:
Chưa có thông tin.
VĐV tiêu biểu
1.

Phạm Thu Hà

Chuyền hai
Phạm Thu Hà
2.

Trịnh Thị Huyền

Phụ công
Trịnh Thị Huyền
3.
Trần Thị Tuyết Hoa
4.
Đinh Thị Trà Giang
5.

Nguyễn Thị Xuân

Chủ công
Nguyễn Thị Xuân
6.
Nguyễn Thị Thu Hòa
7.

Đinh Thị Thúy

Chủ công
Đinh Thị Thúy
9.

Phạm Thị Nguyệt Anh

Đối chuyền hai, chủ công
Phạm Thị Nguyệt Anh
10.

Dương Thị Hên

Chủ công
Dương Thị Hên
11.

Trần Việt Hương

Phụ công
Trần Việt Hương
12.

Nguyễn Thu Hoài

Chuyền hai
Nguyễn Thu Hoài
HLV nổi bật