Tiêu đề của website

Tập luyện với máy phát bóng

Với các nước phát triển, khoa học và máy móc trong tập luyện được áp dụng một các triệt để. Một trong số đó là phương pháp là tập luyện với máy phát  bóng.


Với các nước phát triển, khoa học và máy móc trong tập luyện được áp dụng một các triệt để. Một trong số đó là phương pháp là tập luyện với máy phát  bóng.

Với phương pháp này, HLV có thể chủ đích đưa ra quỹ đạo của quả bóng, nâng cao độ khó, việc tăng tốc độ của quả bóng, hoặc tăng biên độ theo xu hướng nhấp nhô: bóng sẽ có xu hướng chậm lại, đồng thời từ quỹ đạo của quả bóng có thể thay đổi theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc, gây khó khăn cho những cầu thủ chuyền một. 

 

Warawit Thái Lan


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Tiêu điểm
Xem nhiều