Tiêu đề của website

Danh sách tập trung tuyển bóng chuyền trẻ Quốc gia Việt Nam tham dự cup bóng chuyền nữ Quốc tế VTV BĐ 2014

1.Nguyễn Thanh Diệu (VTV BĐ Long An)

2. Đặng Thị Kim Thanh (VTV BĐ Long An)


1.Nguyễn Thanh Diệu (VTV BĐ Long An)

2. Đặng Thị Kim Thanh (VTV BĐ Long An)

3. Phạm Thùy Linh (PKKQ)

4. Lã Thị Hường (PKKQ)

5. Đồng Thị Thơm (Vietso Petro)

6. Đoàn Thị Xuân (Vietso Petro)

7. Phạm Thị Như Quỳnh (Vietso Petro)

8. Lê Thị Hồng (Lilama Hải Dương)

9. Trịnh Thị Khánh (Hà Nội)

10. Trịnh Thị Huyền (Hà Nội)

11. Nguyễn Thị Phước (Dak Lak)

12. Nguyễn Thị Trinh (Dak Lak)

13. Nguyễn Thị Nhã Phương (Vĩnh Long)

14. Hà Ngọc Diễm (Vĩnh Long)

15. Nguyễn Thanh Hương (Thông Tin LVPB)

16. Đặng Thị Thoan (Thông Tin LVPB)

17. Nguyễn Thị Diễm Trinh (Tân Bình TP.HCM)

18. Lê Thị Dung (Thanh Hóa)

19. Lê Thanh Thúy (Tự do)

20. Đào Thị Bảy (Tự do)

 

Anh Quang

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đặng Thị Kim Thanh

Đặng Thị Kim Thanh

Ngày sinh: 28/03/1999
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Phụ công, chủ công
Số áo: 9
Phạm Thị Kim Huệ

Phạm Thị Kim Huệ

Ngày sinh: 03/08/1982
Quê quán: Hà Nội
CLB: Ngân hàng Công thương
Vị trí: Phụ công
Số áo: 5
Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Kim Liên

Ngày sinh: 10/02/1993
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Libero
Số áo: 8
Nguyễn Thị Thu Hòa

Nguyễn Thị Thu Hòa

Ngày sinh: 15/02/1987
Quê quán: Hà Nam
CLB: Ngân hàng Công thương
Vị trí: Phụ công
Số áo: 12
Trần Thị Tuyết Hoa

Trần Thị Tuyết Hoa

Ngày sinh: 14/04/1991
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Phụ công
Số áo: 4
Tiêu điểm
Xem nhiều