Tiêu đề của website

Kết quả giải bóng chuyền TPHCM mở rộng năm 2013

Ngày 25/08

Tân Bình – BĐ Long An: 3-2: 25/12, 26/24, 19/25, 17/25, 15/10.

CA TP.HCM - Vĩnh Long: 3-2: 27/25, 25/22, 14/25, 20/25, 18/16

Bia SG-TBD - Cao su Phú Riềng: 3-1: 25/20, 25/20, 26/28, 25/18


Ngày 25/08

Tân Bình – BĐ Long An: 3-2: 25/12, 26/24, 19/25, 17/25, 15/10.

CA TP.HCM - Vĩnh Long: 3-2: 27/25, 25/22, 14/25, 20/25, 18/16

Bia SG-TBD - Cao su Phú Riềng: 3-1: 25/20, 25/20, 26/28, 25/18

Ngày 26/08

BĐ Long An - Quảng Ninh: 3-1: 22/25, 25/13, 25/12, 25/17

Tân Bình - Bia SG TBD: 3-0: 25/21, 25/21, 25/16

Maseco TP.HCM – Công an TP.HCM: 3-0

Ngày 27/08:

Tân Bình – Cao su Phú Riềng: 3-0

Bia SG TBD – Quảng Ninh: 3-0

Vĩnh Long – Sana Khánh Hòa: 3-1

Ngày 28/08:

BĐ Long An - Bia SG TBD: 3-0: 25/21, 25/21, 25/18

Cao su Phú Riềng – Quảng Ninh: 3-0: 25/14, 25/12, 26/24.

Maseco TP.HCM – Vĩnh Long: 3-1

 

                                                                                               PV


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Tiêu điểm
Xem nhiều