Lịch thi đấu Vòng II giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Oil 2013

Lịch thi đấu Vòng II giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Oil 2013

Friday, 27/09/2013

LỊCH THI ĐẤU VÒNG II (BẢNG A TẠI BẮC NINH) GIẢI BÓNG CHUYỀN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PV OIL NĂM 2013

 

Ngày

Thời gian

Trận

Mã số

Đối tượng

Bảng

Đội  gặp  đội

Màu  áo

Ghi chú

05/10

19:00

                 KHAI MẠC

19:30

1

1 – 6

Nữ

 

Giấy Bãi Bằng – Quảng Ninh

 

 

21:00

2

1 – 6

Nam

 

Công An Phú Thọ – Vĩnh Long

 

 

06/10

14:00

3

2 – 5

Nữ

 

TT Lienvietpostbank – TH Vĩnh Long

 

 

16:00

4

2 – 5

Nam

 

Maseco TP HCM – Sanest Khánh Hòa

 

 

19:00

5

3 – 4

Nữ

 

Tiến nông Thanh Hóa – VTV BĐ Long An

 

 

21:00

6

3 – 4

Nam

 

Quân đoàn 4 – Tràng an Ninh Bình

 

 

07/10

14:00

7

1 – 5

Nữ

 

Giấy Bãi Bằng – TH Vĩnh Long

 

 

16:00

8

1 – 5

Nam

 

Công An Phú Thọ – Sanest Khánh Hòa

 

 

19:00

9

6 – 4

Nữ

 

Quảng Ninh – VTV BĐ Long An

 

 

21:00

10

6 – 4

Nam

 

Vĩnh Long – Tràng an Ninh Bình

 

 

08/10

14:00

11

2 – 3

Nữ

 

TT Lienvietpostbank – Tiến nông Thanh Hóa

 

 

16:00

12

2 – 3

Nam

 

Maseco TP HCM – Quân đoàn 4

 

 

19:00

13

1 – 4

Nữ

 

Giấy Bãi Bằng – VTV BĐ Long An

 

 

21:00

14

1 – 4

Nam

 

Công An Phú Thọ – Tràng an Ninh Bình

 

 

09/10

14:00

15

5 – 3

Nữ

 

TH Vĩnh Long – Tiến nông Thanh Hóa

 

 

16:00

16

5 – 3

Nam

 

Sanest Khánh Hòa – Quân đoàn 4

 

 

19:00

17

6 – 2

Nữ

 

Quảng Ninh – TT Lienvietpostbank

 

 

21:00

18

6 – 2

Nam

 

Vĩnh Long – Maseco TP HCM

 

 

10/10

14:00

19

1 – 3

Nữ

 

Giấy Bãi Bằng – Tiến nông Thanh Hóa

 

 

16:00

20

1 – 3

Nam

 

Công An Phú Thọ – Quân đoàn 4

 

 

19:00

21

4 – 2

Nữ

 

VTV BĐ Long An – TT Lienvietpostbank

 

 

21:00

22

4 – 2

Nam

 

Tràng an Ninh Bình – Maseco TP HCM

 

 

11/10

14:00

23

5 – 6

Nữ

 

TH Vĩnh Long – Quảng Ninh

 

 

16:00

24

5 – 6

Nam

 

Sanest Khánh Hòa – Vĩnh Long

 

 

19:00

25

1 – 2

Nữ

 

Giấy Bãi Bằng – TT Lienvietpostbank

 

 

21:00

26

1 – 2

Nam

 

Công An Phú Thọ – Maseco TP HCM

 

 

12/10

14:00

27

3 – 6

Nữ

 

Tiến nông Thanh Hóa – Quảng Ninh

 

 

16:00

28

3 – 6

Nam

 

Quân đoàn 4 – Vĩnh Long

 

 

19:00

29

4 – 5

Nữ

 

VTV BĐ Long An – TH Vĩnh Long

 

 

21:00

30

4 – 5

Nam

 

Tràng an Ninh Bình – Sanest Khánh Hòa

 

 

 

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG II (BẢNG B TẠI HÀ TĨNH) GIẢI BÓNG CHUYỀN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PV OIL NĂM 2013

 

 

Ngày

Thời gian

Trận

Mã số

Đối tượng

Bảng

Đội  gặp  đội

Màu  áo

K. quả

05/10

19:00

KHAI MẠC

19:30

1

1 – 6

Nữ

 

Cao su Phú Riềng – Ngân hàng Công thương

 

 

21:00

2

1 – 6

Nam

 

Thể công Binh đoàn 15 – Sacombank Biên phòng

 

 

06/10

15:00

3

2 – 5

Nữ

 

Tân Bình TP HCM – PVD Thái Bình

 

 

19:00

4

2 – 5

Nam

 

Đức long Gia Lai – Long An

 

 

21:00

5

3 – 4

Nữ

 

Vietsov Petro – Bia Sài gòn Thái Bình Dương

 

 

07/10

15:00

6

1 – 5

Nữ

 

Cao su Phú Riềng – PVD Thái Bình

 

 

19:00

7

1 – 5

Nam

 

Thể công Binh đoàn 15 – Long An

 

 

21:00

8

6 – 4

Nữ

 

Ngân hàng Công thương – Bia Sài gòn TBD

 

 

08/10

15:00

9

2 – 3

Nữ

 

Tân Bình TP HCM – Vietsov Petro

 

 

19:00

10

2 – 3

Nam

 

Đức long Gia Lai – Công an TP HCM

 

 

21:00

11

1 – 4

Nữ

 

Cao su Phú Riềng – Bia Sài gòn Thái Bình Dương

 

 

09/10

14:00

12

5 – 3

Nữ

 

PVD Thái Bình – Vietsov Petro

 

 

16:00

13

5 – 3

Nam

 

Long An – Công an TP HCM

 

 

19:00

14

6 – 2

Nữ

 

Ngân hàng Công thương – Tân Bình TP HCM

 

 

21:00

15

6 – 2

Nam

 

Sacombank Biên phòng – Đức long Gia Lai

 

 

10/10

15:00

16

1 – 3

Nữ

 

Cao su Phú Riềng – Vietsov Petro

 

 

19:00

17

1 – 3

Nam

 

Thể công Binh đoàn 15 – Công an TP HCM

 

 

21:00

18

4 – 2

Nữ

 

Bia Sài gòn Thái Bình Dương – Tân Bình TP HCM

 

 

11/10

14:00

19

5 – 6

Nữ

 

PVD Thái Bình – Ngân hàng Công thương

 

 

16:00

20

5 – 6

Nam

 

Long An – Sacombank Biên phòng

 

 

19:00

21

1 – 2

Nữ

 

Cao su Phú Riềng – Tân Bình TP HCM

 

 

21:00

22

1 – 2

Nam

 

Thể công Binh đoàn 15 – Đức long Gia Lai

 

 

12/10

15:00

23

3 – 6

Nữ

 

Vietsov Petro – Ngân hàng Công thương

 

 

19:00

24

3 – 6

Nam

 

Công an TP HCM – Sacombank Biên phòng

 

 

21:00

25

4 – 5

Nữ

 

Bia Sài gòn Thái Bình Dương – PVD Thái Bình