Đội hình CLB Cao su Phú Riềng tham dự cup VTV - Bình Điền 2014

Đội hình CLB Cao su Phú Riềng tham dự cup VTV - Bình Điền 2014

Saturday, 01/03/2014

 

 1. Ngô Thị Nhung (số áo 11)
 2. Nguyễn Thị Hà Xuyên (số áo 10)
 3. Lê Thị Thanh Liên (số áo 2)
 4. Nguyễn Thu Hoài (số áo 6)
 5. Nguyễn Thị Bé Thu (số áo 9)
 6. Lê Thị Hoa Hiền (số áo 5)
 7. Trần Hoàng Kim (áo só 12)
 8. Vũ Thị Hoa (áo số 7)
 9. Lại Thị Mai (áo số 3)
 10.  Phạm Thị Hồng Nhung (áo số 5)
 11.  Vũ Thị Hà (áo số 18)
 12.  Phan Thị Mỹ Hoa (áo số 14)

Trưởng đoàn: Nguyễn Hữu Tuất

HLV trưởng: Võ Như Lăng

HLV phó: Đào Ngọc Chánh

 

Thế Nam