Danh sách tập trung tuyển bóng chuyền trẻ Quốc gia Việt Nam tham dự cup bóng chuyền nữ Quốc tế VTV BĐ 2014

Danh sách tập trung tuyển bóng chuyền trẻ Quốc gia Việt Nam tham dự cup bóng chuyền nữ Quốc tế VTV BĐ 2014

Wednesday, 19/02/2014

1.Nguyễn Thanh Diệu (VTV BĐ Long An)

2. Đặng Thị Kim Thanh (VTV BĐ Long An)

3. Phạm Thùy Linh (PKKQ)

4. Lã Thị Hường (PKKQ)

5. Đồng Thị Thơm (Vietso Petro)

6. Đoàn Thị Xuân (Vietso Petro)

7. Phạm Thị Như Quỳnh (Vietso Petro)

8. Lê Thị Hồng (Lilama Hải Dương)

9. Trịnh Thị Khánh (Hà Nội)

10. Trịnh Thị Huyền (Hà Nội)

11. Nguyễn Thị Phước (Dak Lak)

12. Nguyễn Thị Trinh (Dak Lak)

13. Nguyễn Thị Nhã Phương (Vĩnh Long)

14. Hà Ngọc Diễm (Vĩnh Long)

15. Nguyễn Thanh Hương (Thông Tin LVPB)

16. Đặng Thị Thoan (Thông Tin LVPB)

17. Nguyễn Thị Diễm Trinh (Tân Bình TP.HCM)

18. Lê Thị Dung (Thanh Hóa)

19. Lê Thanh Thúy (Tự do)

20. Đào Thị Bảy (Tự do)

 

Anh Quang